Elke kerk heeft een eigen akoestisch karakter. Een mooie kerkzaal heeft niet vanzelfsprekend een mooie akoestiek. Met akoestisch onderzoek bepalen we de akoestiek die is afgestemd op de liturgie en het gebruik van de zaal. Door de juiste voorzieningen te treffen kan een kerkzaal optimaal worden gebruikt, zodat de dienst of bijeenkomst centraal komt te staan. Het GeluidBuro helpt met de realisatie hiervan.

Akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek voeren we uit voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande zalen, bijvoorbeeld bij een renovatie of na het ontstaan van klachten over de akoestiek. Kerkzalen kunnen bouwkundig heel verschillend zijn, maar in elke kerk staat de spraakverstaanbaarheid centraal. Daarnaast moet de akoestiek soms juist afgestemd worden voor muziek, zoals orgelspel of koorzang. Vaak gaan deze ogenschijnlijke tegenstrijdige functies samen. Akoestisch onderzoek kan dan helpen de akoestiek in balans te krijgen, om alle functies optimaal te ondersteunen.

Aanpak akoestisch onderzoek

Omdat iedere gemeente en iedere zaal uniek is, verdient de zaalakoestiek maatwerk. Daarom luisteren we eerst naar eigen ideeën en wensen van de opdrachtgever en de architect. In een bestaande zaal luisteren we ook naar de huidige akoestiek. Daarna leggen we de wensen en uitgangspunten vast in een kort akoestisch Programma van Eisen (PvE), waarin we de wensen in meet- en berekenbare richtlijnen helder verwoorden.

Bouwkundige akoestiek

In kerkzalen controleren we de bouwkundige akoestiek op belangrijke geometrische aspecten zoals zichtlijnen, hinderlijke reflecties, nuttige reflecties, stralingsconcentraties, echo’s en flutterecho’s. Vervolgens meten en rekenen we met minimaal acht zaalakoestische parameters (onderaan opgesomd), op basis waarvan we de akoestiek van een zaal goed kunnen omschrijven en conclusies kunnen trekken over de spraakverstaanbaarheid en de muzikale kwaliteit.

Als we de bouwkundige akoestiek van de zaal gemeten en/of berekend hebben, berekenen we welke eventuele voorzieningen nodig zijn om het geluid in de zaal aan de richtlijnen van het akoestisch PvE te laten voldoen. Ten slotte adviseren we over praktische toepassingen die rekening houden met visuele en budgettaire aspecten. In onderlinge afstemming met de opdrachtgever of architect maken we dan een keuze voor de toe te passen constructies en materialen.

Elektro-akoestiek (geluidinstallatie)

Als de bouwkundige akoestiek en randvoorwaarden bekend zijn, voeren we berekeningen uit ten aanzien van de geluidinstallatie. De benodigde eigenschappen van de geluidinstallatie zijn sterk afhankelijk van de bouwkundige akoestiek. Deze eigenschappen worden verwoord in een elektro-akoestisch Programma van Eisen, waarmee de bouwkundige- en elektro-akoestische akoestiek op elkaar worden afgestemd.

Ron Verduijn | Architect Van Hoogevest Architecten

Ron Verduijn | Architect Van Hoogevest Architecten

Hoe krijg je in een prachtige kerk ook een prachtig geluid?

Akoestische parameters die, onder andere, worden beoordeeld in onze onderzoeken: Nagalmtijd (T) - Early Decay Time (EDT) - Bass-Ratio (BR) - Treble-Ratio (TR) - Luidheid (Gmid) - Intimiteit (IDTG) - Clarity (C80) - Speech Transmission Index (STI)