De gedachte dat akoestiek alleen van belang is in het theater en het concertgebouw is een misvatting. Leerlingen leren beter in lesruimten met een goede akoestiek. Patiënten genezen sneller in ziekenhuizen met een rustige akoestiek. In kantoorruimten werken mensen efficiënter en met meer plezier in een prettig akoestisch klimaat. En hoe fijn is het als je elkaar in een restaurant gewoon kunt verstaan?

Elke ruimte heeft zijn eigen akoestiek. Elk gebruik van een ruimte vraagt ook een specifieke akoestiek. Een klassieke concertzaal behoeft andere akoestische eigenschappen dan een poppodium. Maar ook een open kantoortuin, een studio, een kerk, een klaslokaal of een zwembad heeft een specifieke akoestiek nodig voor prettig gebruik.

We maken hierbij onderscheid tussen de bouwkundige en de elektro-akoestiek. De bouwkundige akoestiek is afhankelijk van onder andere de afmetingen, de vorm, de inrichting en de materialen waarmee de ruimte is gebouwd en afgewerkt. De elektro-akoestiek is de invloed van geluidsinstallaties in een ruimte, bijvoorbeeld voor spraak of muziek.

Akoestisch onderzoek

Met onze akoestische onderzoeken helpen wij u de juiste akoestische balans te vinden in iedere ruimte. We beginnen altijd met het doorspreken van de plannen en wensen. Daarna leggen we de wensen en uitgangspunten vast in een kort Akoestisch Programma van Eisen (PvE) met behulp van heldere meet- en berekenbare richtlijnen.

Bouwkundige akoestiek

In ons onderzoek meten of berekenen we allereerst de bouwkundige akoestiek van de zaal. We beoordelen de akoestiek op belangrijke geometrische aspecten zoals zichtlijnen, hinderlijke reflecties, nuttige reflecties, stralingsconcentraties, echo’s en flutterecho’s. Vervolgens meten en rekenen we aan minimaal acht zaalakoestische parameters zoals de nagalmtijd, Speech Transmission Index en de Bass en Treble-ratio. Met behulp van deze parameters kunnen we de akoestiek van een zaal of ruimte goed omschrijven en conclusies trekken over de spraakverstaanbaarheid en de akoestische kwaliteit van een ruimte.

Als er aanleiding voor is berekenen we daarna welke bouwkundige voorzieningen nodig zijn om te komen tot de gewenste akoestiek, die we hebben vastgelegd in de eerdergenoemde richtlijnen (Akoestisch PvE). Ook geven we praktische alternatieven gebaseerd op andere uitgangspunten (bijvoorbeeld visuele of budgettaire overwegingen). In onderlinge afstemming met de opdrachtgever of architect maken we een definitieve keuze voor de toe te passen constructies en materialen.

Elektro-akoestiek (Geluidinstallatie)

Als de bouwkundige akoestiek en randvoorwaarden bekend zijn, voeren we indien nodig berekeningen uit ten aanzien van de geluidinstallatie. Dit kan een spraaksysteem zijn of een geluidinstallatie voor muziek. De benodigde eigenschappen van de installatie zijn sterk afhankelijk van de bouwkundige akoestiek.

Matthijs van Muiden | TAQA Theater De Vest

Matthijs van Muiden | TAQA Theater De Vest

Het is zo prettig als iemand bij de binnenkomst van een zaal al hoort waar het probleem zit.

Deze eigenschappen verwoorden we in een apart elektro-akoestisch Programma van Eisen, op basis waarvan de opdrachtgever zelf beslissingen kan maken met betrekking tot de gebruikte apparatuur of aanpassingen kan doorvoeren aan bestaande apparatuur of werkwijzen.