Over ons

Het GeluidBuro is een ingenieursbureau gespecialiseerd in geluid. Dankzij onze akoestische adviezen kunnen mensen leven en werken zonder te veel geluidsoverlast te produceren of te ervaren.

Wij verrichten metingen, rekenen met akoestische modellen en verdiepen ons in relevante wet- en regelgeving. Met die kennis geven wij advies over hoe geluid te reduceren of juist te optimaliseren. Wij kunnen antwoord geven op bijna alle vragen over geluid.

Maar geluidregelgeving is ingewikkeld. Daarom maken we de complexe materie begrijpelijk door, in gewone mensentaal, de informatie te geven waar het echt om gaat. Zonder te veel of onnodig technische details.

Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, de Overheid, architecten, aannemers en VvE's in heel Nederland. In 2018 zijn we overgenomen door Nieman Raadgevend Ingenieursbureau. In 2022 vormen wij met Nieman Raadgevende Ingenieurs, Nieman Academie, Bimpact en Ingenii Bouwinnovatie de Nieman Groep: de verbindende kracht tussen deze specialistische bedrijven. Wij delen een gezamenlijke doel in het streven naar een betere en veilige gebouwde leefomgeving.

Wij luisteren goed naar de vragen van onze opdrachtgever, overleggen met betrokken partijen en verplaatsen ons in de verschillende belangen. Al deze informatie vormt de basis voor het technische onderzoek en ons advies. Zo vinden we altijd de beste oplossing. Wij dragen bij aan een wereld met:

minder lawaai
meer mooi geluid
en ruimte voor stilte