In de horeca wordt vrijwel altijd muziek gedraaid, soms zacht, vaak wat harder. Er gelden echter strenge geluidnormen voor wat er van die muziek bij de buren nog te horen mag zijn. Aan Het GeluidBuro de taak deze uitersten bij elkaar te brengen.

Horeca is een breed begrip, waaronder zeer verschillende bedrijven en instellingen vallen. Cafés, restaurants en clubs, maar ook theaters en sportscholen. De meeste van deze bedrijven vallen onder het zogeheten ‘Activiteitenbesluit’ waarin onder andere geluidnormen zijn opgenomen.

Voor evenementen gelden geen landelijke geluidnormen. Deze worden door de gemeente bepaald en vastgelegd in plaatselijk evenementenbeleid en de evenementenvergunningen.

Akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek kan worden uitgevoerd in de ontwerpfase van nieuwbouw of van een verbouwing of bijvoorbeeld na het ontstaan van klachten. Voor een evenement kan een geluidonderzoek nodig zijn voor de vergunningsaanvraag. In dat onderzoek wordt dan beoordeeld of het evenement past binnen de lokale voorschriften voor evenementen.

Geluidmetingen bij bedrijven en evenementen

Met geluidmetingen bepalen we hoeveel muziekgeluid er gemaakt mag worden. Binnen het horecabedrijf en bij de omliggende woningen meten we met specialistische apparatuur de akoestiek.

Vervolgens berekenen we het toelaatbare geluidniveau, waarbij we rekening houden met onder andere het type muziek, de geluidinstallatie, de hoeveelheid galm in de ruimte en de aangebrachte isolatie.

Tijdens evenementen verrichten wij metingen om het evenementengeluid op het terrein en in de omgeving te monitoren. Wij werken met geavanceerde apparatuur die een verband legt tussen het muziekgeluid op het terrein en bij de woningen. Dit is vooral handig wanneer er meerdere podia of area’s zijn en daarmee veel stoorgeluid. Wij weten dan precies welk geluid we op welk moment meten.

Akoestisch rekenmodel

Voor nieuwbouw, complexe situaties of een toekomstig evenement zijn geluidmetingen niet mogelijk. Hiervoor gebruiken we een 3D akoestisch rekenmodel, waarmee we een prognose maken van de verwachte geluidbelasting. Met een rekenmodel wordt vervolgens ook het geluid van bijvoorbeeld pratende mensen of het bezoekersverkeer op een terras berekend.

Advies geluidisolatie en geluidbeheersing

Het GeluidBuro geeft advies over de benodigde geluidreducerende voorzieningen. We bepalen welke voorzieningen dit zijn op basis van de wensen van de opdrachtgever, de geluidmetingen of het rekenmodel. Geluidisolerende maatregelen kunnen bestaan uit bouwkundige materialen en constructies, audio-technische oplossingen, maar ook uit organisatorische aanpassingen.

Niels de Geus | Mede-eigenaar Club Air

Niels de Geus | Mede-eigenaar Club Air

Bij de bouw van de club stond één ding vast: het moest een geluiddichte bunker worden.

Een goede akoestiek

Om prettig met elkaar te kunnen praten en/of muziek te luisteren is een goede akoestiek een must. Helaas wordt hiermee bij de bouw en inrichting van horecabedrijven vaak onvoldoende rekening gehouden. De akoestiek van een ruimte wordt grotendeels bepaald door de afmetingen, de vorm en de afwerkingen. Er zijn verschillende materialen om de akoestiek te verbeteren. Het GeluidBuro geeft gedetailleerd advies voor de bouwkundige en elektro-akoestische voorzieningen aan de hand van een 3D akoestisch rekenmodel. Maar wij kunnen ook een praktisch advies geven op locatie.