In veel sportscholen wordt muziek gedraaid. Vaak gaat de muziek wat harder tijdens bijvoorbeeld spinning- en aerobicslessen en ook de fitnessapparatuur zorgt met trillingen voor geluid. Een goede akoestiek is een must om prettig te kunnen sporten. Daarnaast moet de isolatie op orde zijn omdat er strenge geluidnormen en randvoorwaarden gelden voor wat er van die muziek nog bij de buren te horen mag zijn. Bij andere recreatieve bedrijven zoals zwembaden, buitensportinrichtingen en recreatiegebieden zijn ook nog tal van andere geluidbronnen die overlast kunnen veroorzaken. Denk aan omroepinstallaties, rijdende en parkerende auto’s van bezoekers of technische installaties.

Vrijwel alle sportscholen en andere recreatieve bedrijven vallen onder het zogeheten ‘Activiteitenbesluit’ waarin, onder meer, de geldende geluidnormen zijn opgenomen. In enkele gevallen heeft zo’n bedrijf een op maat gemaakte omgevingsvergunning nodig, in de meeste gevallen volstaat een zogenaamde melding. In beide gevallen is een akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek kan worden uitgevoerd in de ontwerpfase van nieuwbouw of van een verbouwing, maar ook na het ontstaan van klachten. Het geluidonderzoek is vaak een onderdeel van een juridische procedure of een vergunningsprocedure. Voor nieuwbouw, complexe situaties of een nog te ontwikkelen recreatiegebied, zijn geluidmetingen niet mogelijk.

Hiervoor zetten we een 3D akoestisch rekenmodel in, waarmee we een prognose maken van de verwachte geluidbelasting in de omgeving van het bedrijf of het terrein.

Geluidmetingen

Met geluidmetingen voor bestaande bedrijven bepalen we twee verschillende zaken. Enerzijds hoe hard er muziekgeluid geproduceerd mag worden binnen het bedrijf. Anderzijds of het geluid van de apparatuur binnen de geluidnormen blijft. Binnen het bedrijf en bij de omliggende woningen meten we verschillende geluiden met specialistische apparatuur. Vervolgens berekenen we het toelaatbare geluidniveau. Hierbij houden we rekening met het type muziek dat gedraaid wordt, de geluidinstallatie, de hoeveelheid galm in de ruimte en de aangebrachte isolatie.

Advies geluidisolatie en geluidbeheersing

Het GeluidBuro adviseert over de benodigde geluidreducerende voorzieningen. Welke voorzieningen dit zijn, bepalen we op basis van de wensen van de opdrachtgever, de geluidmetingen of het rekenmodel. Geluidsisolerende maatregelen zijn bijvoorbeeld bouwkundige materialen en constructies, audio-technische oplossingen en organisatorische aanpassingen.

Een goede akoestiek

Om prettig te kunnen sporten is een goede akoestiek een must. Helaas wordt hiermee bij de bouw en inrichting van sportscholen vaak onvoldoende rekening gehouden.

Emanual Buddingh | Sportschool One Fitness

Emanual Buddingh | Sportschool One Fitness

Na een gedegen en praktisch advies konden wij onze sportschool zo isoleren dat de buren ons niet meer hoorden.

De akoestiek van een ruimte wordt grotendeels bepaald door de afmetingen, de vorm en de afwerkingen. Er zijn verschillende materialen om de akoestiek te verbeteren. Het Geluidburo geeft gedetailleerd advies voor de bouwkundige en elektro-akoestische voorzieningen aan de hand van een 3D akoestisch rekenmodel. Maar wij kunnen ook een praktisch advies geven op locatie.