Horen is één van onze belangrijkste en meest waardevolle zintuigen. Daar moeten we zuinig op zijn. Geluid kan natuurlijk prachtig zijn. Te lang, te veel en/of te hard geluid kan echter gehoorschade veroorzaken. Deze schade is vrijwel altijd permanent. Het ontstaan van gehoorschade is afhankelijk van het volume en de duur. Zo kan één dag werken in 80 dB(A) of meer al schade opleveren. Hoe harder het geluid, hoe korter er in verbleven kan worden. Aangezien beschadigingen blijvend zijn, zullen we er alles aan moeten doen om dit te voorkomen.

Arbeidsomstandigheden

In de wet op de arbeidsomstandigheden (de Arbowet) stelt de overheid vast aan hoeveel geluid een werknemer blootgesteld mag worden. In de wet staan de grenswaarden beschreven voor het gemiddelde geluid, uitgedrukt in een dagdosis, en voor de piekgeluiden. Ook schrijft de wet voor welke maatregelen getroffen moeten worden, zoals het dragen van gehoorbescherming.

Akoestisch onderzoek

Wanneer een bedrijf in productie gaat, nieuwe machines aanschaft of klachten ontvangt, moet het (laten) onderzoeken of het geluid van machines en processen aan de gestelde geluidnormen voldoen. Hiervoor moet de akoestische situatie in kaart worden gebracht. Het GeluidBuro voert dit soort onderzoek uit. Wij doen dit middels akoestisch onderzoek.

Hiervoor brengen we eerst samen met onze opdrachtgever het bedrijf, de werkplekken en de werkzaamheden in kaart. Vervolgens verrichten wij geluidmetingen op locatie. Dat doen we op twee manieren, soms tegelijk. We voeren korte of langdurige metingen zelf uit en/of vragen werknemers een paar dagen een geluidmetertje bij zich te dragen.

Aan de hand van alle onderzoeksgegevens bepalen we de dagdosis per werkplek of per werknemer en toetsen deze aan de geldende grenswaarden. Met onze speciaal ontwikkelde software brengen we de geluidsituatie (letterlijk) in kaart, in gewone mensentaal die iedereen begrijpt.

Geluidreducerende maatregelen

Wanneer de dagdoses te hoog zijn, bekijken we eerst welke maatregelen we kunnen treffen om het geluid te reduceren. Dit kunnen voorzieningen zijn aan de geluidbronnen zelf, zoals omkastingen, afscherming of de inzet van andere apparatuur. Dit gaat uiteraard in overleg met de opdrachtgever en de betreffende leverancier.

Soms is het ook mogelijk het geluidniveau te verlagen door de akoestiek van de ruimte aan te passen. Door de hoeveelheid galm te verminderen, gaat het geluidniveau omlaag. Een positief neveneffect hiervan is dat ook de spraakverstaanbaarheid hiermee verbetert.

Bart Schellen | Kwaliteitsmanager Schneider Electric

Bart Schellen | Kwaliteitsmanager Schneider Electric

Hoe zorgen we ervoor dat niemand hier gehoorschade oploopt?

Gehoorbescherming

Blijven geluidniveaus nog te hoog, dan hebben werknemers gehoorbescherming nodig. Er bestaat een scala aan soorten oordopjes: van wegwerpdopjes en pluggen tot op maat gemaakte oordoppen met filters. Daarnaast zijn er nog oorkappen. Het is belangrijk dat iedereen juiste en passende bescherming ontvangt. Wij adviseren hier dan ook graag over.