Keerwand Beaulieu Station Arnhem

Voor de realisatie van het nieuwe station in Arnhem, moest een zogenaamde ‘keerwand’ geplaatst worden. Omdat de werkzaamheden in de avond en nacht plaatsvonden, moest de aannemer een ontheffing geluidhinder ten gevolge van bouwlawaai aanvragen bij de gemeente. We hebben akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluiduitstraling. Om de overlast van de werkzaamheden te beperken is in overleg met opdrachtgever, Ballast Nedam, de planning van akoestisch relevante werkzaamheden zorgvuldig overwogen en is gekeken welk materieel het beste ingezet kan worden.

Opdrachtgever: Ballast Nedam Infra Midden Zuid bv

Onderhoud Willemsbrug Rotterdam

In opdracht van Venko Schilderwerken uit Hoogeveen hebben we in 2017 akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van geplande straalwerkzaamheden aan de Willemsbrug in Rotterdam. Op korte afstand van deze straalwerkzaamheden liggen woningen. Het akoestisch onderzoek geeft inzicht in de geluidniveaus van de straalwerkzaamheden ter plaatse van deze woningen. Wij hebben op basis van dit onderzoek geluidreducerende voorzieningen bepaald waardoor tijdens de werkzaamheden werd voldaan aan de bepalingen van de circulaire Bouwlawaai.

Opdrachtgever: Venko Schilderswerken

Tunnelbak N31 Harlingen

Voor het intrillen van de damwanden ten behoeve van de aanleg van een tunnelbak voor de N31 ter hoogte van Harlingen hebben we akoestisch onderzoek verricht. Door gebruik te maken van nieuwe damwandplanken met ponsingen is de geluidafstraling van het heien aanzienlijk gereduceerd. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de bepalingen van de circulaire Bouwlawaai waarin staat dat het geluidniveau bij geen enkele woning in de omgeving langer dan 50 dagen meer dan 60 dB(A) mag bedragen. Op grond hiervan hoefden geen aanvullende geluidwerende voorzieningen te worden gerealiseerd.

Opdrachtgever: Heijmans Integrale Projecten B.V

Groot onderhoud Lekkerbeetjesstraat Den Bosch

We hebben akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van geplande onderhouds-wegwerkzaamheden van de Lekkerbeetjesstraat in Den Bosch. Het akoestisch onderzoek gaf inzicht in de geluidniveaus ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen. Omdat de werkzaamheden buiten de reguliere werktijden op doordeweekse dagen plaatsvonden en als zodanig buiten het toetsingskader van de Circulaire Bouwlawaai vallen, moest hiervoor een ontheffing op grond van de APV worden aangevraagd bij de gemeente. De gemeente Den Bosch heeft op basis van dit prognose onderzoek beoordeeld dat de aangevraagde ontheffing verleend kon worden.

Opdrachtgever: Mouwrik Waardenburg Oost BV

Ontheffing APV onderhoud N271

Onderhoud aan wegen en spoorwegen brengt vaak het nodige geluid met zich mee en moet ook vaak in de nachtelijke uren plaatsvinden. Om die redenen zijn gemeenten vaak extra zorgvuldig bij het verlenen van een ontheffing voor deze werkzaamheden en moet de aanvrager een akoestisch onderzoek indienen. We hebben dit onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van geplande onderhouds-wegwerkzaamheden van de N271 in Heumen – Molenhoek. Het akoestisch onderzoek gaf inzicht in de geluidniveaus ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen. Tevens is advies gegeven om het geluid waar mogelijk te beperken door bijvoorbeeld het inzetten van geluidarmer materieel.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland