Bouwen maakt geluid. Omdat het onderhouden van een weg of het realiseren van een nieuw gebouw tijdelijk is, accepteren we doorgaans de overlast die dit met zich meebrengt. Maar soms wordt er in de avond of nacht doorgewerkt of wordt er extreem lang of veel geluid gemaakt. Dan moet er alles aan gedaan worden om het geluid zoveel mogelijk te beperken.

Wet- en regelgeving

Ook om tijdelijk geluidoverlast te mogen veroorzaken is echter een ontheffing nodig op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Sommige gemeenten hebben het onderwerp ‘bouwlawaai’ nader uitgewerkt in hun APV. Het Bouwbesluit geeft tegenwoordig ook een beoordelingssystematiek voor bouwlawaai. Dankzij deze besluiten en verordeningen is akoestisch onderzoek een wezenlijk deel gaan uitmaken van bouwprocessen. Soms moet zo’n onderzoek uitgevoerd worden voor het verkrijgen van een ontheffing, soms is het nodig om juist tijdens het bouwproces geluid te monitoren.

De adviseurs van het GeluidBuro verrichten deze metingen en werken met hun onderzoek en advies mee aan een prettige werk- en woonomgeving. Samen zorgen we ervoor dat de omgeving zo min mogelijk overlast ervaart van bouwprojecten.

Akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek kan worden uitgevoerd in de planfase voor een nieuw gebouw, een nieuwe (spoor)weg of de realisatie van een kunstwerk. In specifieke gevallen vraagt de gemeente of de omgevingsdienst om een geluidonderzoek (ook een akoestisch onderzoek) uit te voeren.

Het rapport is dan onderdeel van een vergunnings- of ontheffingsprocedure. In zo’n geluidonderzoek voor bouwlawaai berekenen we de verwachte geluidbelasting voor de omgeving. Ook beoordelen we of die geluidbelasting gereduceerd kan worden door bijvoorbeeld ander materieel in te zetten of tijdelijke voorzieningen toe te passen.

Het bouwlawaai berekenen

Samen met het bedrijf bepalen wij de representatieve werksituatie; welke werkzaamheden gaan op welk moment uitgevoerd worden. Voor het onderzoek gebruiken we een 3D akoestisch rekenmodel. Het geluid van de bouwwerkzaamheden wordt ‘vertaald’ naar geluidbronnen, die we in het model opnemen. Hiermee berekenen we het geluid op de gevels van omliggende woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen. Van veel installaties, machines en voertuigen is het geluidvermogen al bekend, van andere meten we deze zelf.

Advies geluidreducerende voorzieningen

Het GeluidBuro adviseert over voorzieningen en maatregelen die nodig zijn om het geluid in de omgeving zo laag mogelijk te houden. Op basis van de geplande werkzaamheden kijken wij mee met de mogelijke inzet van geluidarm(er) materieel en onderzoeken wij de mogelijkheden voor bijvoorbeeld tijdelijke geluidschermen.

Monitoren geluidniveau

Soms is het nodig het geluidniveau in de omgeving te monitoren tijdens bouwwerkzaamheden. Het GeluidBuro beschikt over geavanceerde meetsystemen die we voor korte of langere tijd in kunnen zetten.

Christiaan Derks | Senior werkvoorbereider Ballast Nedam

Christiaan Derks | Werkvoorbereider Ballast Nedam

Soms moet het werk nu eenmaal ’s nachts worden uitgevoerd.

De apparatuur bewaakt het geluidniveau en stuurt automatisch een bericht naar bijvoorbeeld de uitvoerder als een bepaald niveau wordt bereikt. Het monitorsysteem is uit te breiden met trillingsmetingen.