dBmusic

Met een geluidmeter kun je redelijk makkelijk meten hoe hard de muziek staat. Maar hoeveel bassen, midden- en hoge tonen er in de muziek zitten (het spectrum) is veel moeilijker te bepalen. Toch is juist dit belangrijk om te weten, voor de ondernemer, de technicus, de handhaver van de gemeente én voor de buren.

Met dBmusic kun je niet alleen het geluidniveau meten in dB(A) en dB(C), maar ook bepalen welk spectrum de muziek heeft. dBmusic beoordeelt de lage frequenties (bastonen) en vergelijkt deze met de vijf standaardspectra uit de NSG-Richtlijn Muziekspectra in horecabedrijven:

Achtergrond | Pop | Dance | House | Ultra bass

Functies van dBmusic

Opmerkingen

dBmusic is getest op verschillende versies van de iPhone met verschillende versies van iOS . De kalibratie is uitgevoerd met geluidmeter B&K 2250 (klasse 1). dBmusic werkt ook op een iPod en iPad, maar je dient de kalibratiestand mogelijk aan te passen om een juist meetresultaat te krijgen. De nauwkeurigheid van de metingen bedraagt onder laboratorium omstandigheden voor de iPhone 5, 6 en 7 rond de 1 dB bij een constant geluidniveau tussen de 50 en 105 dB(A). In de dagelijkse praktijk kunnen afwijkingen groter zijn. dBmusic is geen vervanging van een professionele geluidmeter.