Zoals algemeen bekend heeft de Nederlandse regering sinds afgelopen weekend verdergaande maatregelen getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.Tot 6 april zijn scholen, openbare culturele instellingen en ontmoetingsplekken gesloten. Ook worden evenementen afgelast en wordt mensen gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken.

Achter de schermen heeft Het GeluidBuro de afgelopen dagen gewerkt aan het treffen van voorbereidingen per vestiging, project én medewerker.Daardoor werken we per direct en zonder problemen zoveel mogelijk vanuit huis.Dit maakt dat we de komende weken met eenzelfde intensiteit aan veel van onze projecten kunnen werken, deadlines halen en bij voorkeur online kunnen vergaderen.

Heeft u een afspraak met een van onze adviseurs? Dan nemen wij met u contact op en bekijken samen of deze afspraak door kan gaan (eventueel in aangepaste vorm) of beter verplaatst kan worden.

Mocht onze fysieke aanwezigheid vanuit uw oogpunt toch echt noodzakelijk zijn dan handelen wij naar de vereiste voorzorgsmaatregelen en volgen zorgvuldig de veiligheidsrichtlijnen op locatie op.Wij respecteren hier echter te allen tijde ook het standpunt van onze eigen medewerkers.

Wij hopen dat wij zo snel mogelijk elkaar weer op de gebruikelijke manier kunnen ontmoeten. Tot die tijd volgen we de landelijke richtlijnen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.Onze medewerkers zijn het beste rechtstreeks op hun GeluidBuro mobiel te bereiken.

Heeft u een vraag? Mailt u deze dan graag aan info@geluidburo.nl.Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste collega terecht komt.

Met vriendelijke groet,
Het GeluidBuro