EYE Filmmuseum

De Eye Study, het collectiecentrum van EYE Filmmuseum, is een volwaardig studiecentrum waar gewerkt wordt aan conservering, restauratie, digitalisering en opslag van de bijzondere filmcollectie. Analoge films worden bewerkt in speciale werkruimten. De bewerkingsapparatuur voor dit proces produceert geluid en trillingen. Middels een geluid- en trillingsanalyse van deze apparatuur hebben we advies voorgeschreven voor de bouw van de werkruimten. Voor de kantoortuin is er een optimaal akoestisch werkklimaat gerealiseerd.

Opdrachtgever: Eye Filmmuseum

Het Volkshotel

Hoe optimaliseer je de geluidisolatie tussen horecaruimtes en hotelkamers? Met een Werkplaats (café & flexwerkplekken), Doka (nachtelijke cocktailbar), Canvas (club & restaurant), Broedplaats VKG (85 werkruimtes voor creatieven) en 172 hotelkamers, heeft het oude Volkskrantgebouw veel meer te bieden dan alleen een bed voor toeristen. Sinds 2011 hebben wij vele akoestische beoordelingen gedaan en adviezen en begeleiding gegeven om een optimale geluidbeheersing tussen bovengenoemde ruimten te realiseren. Met name de club direct boven hotelkamers was een ware, maar geslaagde akoestische uitdaging.

Opdrachtgever: VKG VOF

Boot & Co hotel Houthavens

Boot & Co, een nieuw concept in de Houthaven van Amsterdam met 82 hotelappartementen, horeca, spa, gym en een groot terras aan het water. Het hotel wordt in 2019 opgeleverd en gaat fungeren als een inspirerende ontmoetings- en verblijfsplek. Wij hebben akoestische onderzoeken uitgevoerd in het kader van BREEAM Excellent duurzaamheidscertificaat dat het hotel krijgt. We berekenen en beoordelen geluidbelastingen, isolatie en akoestiek en begeleiden en adviseren tijdens de verschillende uitvoeringsfasen.

Opdrachtgever: IQNN Devopment

MFA Oosthuizen

De Multifunctionele accommodatie (MFA) Oosthuizen in Waterrijk gaat onderdak bieden aan basisschool het Kraaiennest, Cultureel Centrum De Watering en Berend Botje. Het plan is ontworpen door Rietvink Architecten uit Oosthuizen. In opdracht van Hecon Bouwgroep uit De Goorn hebben wij akoestisch onderzoek verricht. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de gerealiseerde prestaties op het gebied van luchtgeluidisolatie en nagalmtijd voorafgaand aan de oplevering.

Opdrachtgever: Hecon Bouwgroep

Woningbouwcomplex Spaarnoogplan

Een geluidbelaste locatie met aan de ene zijde de spoorlijn Haarlem-Amsterdam en aan de andere zijde een drukke doorgaande weg naar onder andere het strand van Bloemendaal aan Zee. Taneja Hartsuyker Architecten heeft een prachtig woningbouwplan ontworpen. Voor dit project hebben wij de geluidwering van de gevels, de geluidisolatie tussen de woningen en de galm in de centrale verkeersruimten (zoals trappenhuizen) berekend. Ook hebben we geadviseerd over de opbouw van de gevels en gerekend aan de geluidoverdracht tussen de parkeergarage en de bovenliggende woningen.

Opdrachtgever: Taneja Hartsuyker Architecten

Bouwplan Kooiplein

De woningen op “Het Plein” in Leiden worden vervangen door hoogwaardige gevarieerde nieuwbouw met woningen, winkelruimten, horeca en dienstverlening. In nieuwe woningen wil men geen hinder van geluiden ervaren. Met akoestische onderzoeken hebben we de geluidisolatie tussen de woningen onderling en van de gevels in kaart en gezorgd voor een optimaal resultaat. Tevens hebben we berekend en geadviseerd hoe de geluiduitstraling van winkels en parkeergarage binnen de wettelijke grenzen blijft.

Opdrachtgever: BURO DB (io Heijmans)

Van tennispark naar woonwijk

Park Wimbledon is een kleinschalig nieuwbouwproject op een voormalig tennispark in Overveen. In de buurt liggen wegen loopt een spoorlijn die zorgen voor geluid op de gevels van de woningen. Om de gevels goed te kunnen isoleren zodat men prettig kan wonen hebben wij eerst de geluidbelasting op de gevels berekend. Dit zijn berekeningen op basis van verkeersgegevens die wij in een akoestisch rekenmodel verwerken. Vervolgens hebben we de geluidwering van de gevels, die voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012, berekend en advies gegeven voor de opbouw en materialisatie.

Opdrachtgever: Bouwstudio Lukkien

Sint Luciaklooster

In het hart van het dorp Bennebroek in de gemeente Bloemendaal staat het St. Luciaklooster. In dit gemeentelijk monument zijn herenhuizen en appartementen gerealiseerd, volgens het ontwerp van EWP Architecten en Ingenieurs. Het pand is in overleg met de gemeente Bloemendaal en de monumentencommissie helemaal gerenoveerd. Hiervoor moest akoestisch onderzoek worden verricht naar de geluidwering van lucht- en contactgeluiden van de woningscheidende constructies van het voormalige klooster, met als uiteindelijk doel: wonen in een monumentaal klooster met hedendaags comfort.

Opdrachtgever: EWP Ingenieurs / Bouwbedrijf De Nijs

Stadhuis in Zoetermeer

Naar een ontwerp van OTH architecten is het stadhuis van Zoetermeer getransformeerd naar een eigentijds en duurzaam stadskantoor waar prettig en productief vergaderd en gewerkt kan worden. Een raadszaal en bibliotheek vragen logischerwijs om een perfecte akoestiek. Maar dat geldt ook voor de open en gesloten kantoorvertrekken. Iedereen wil prettig werken. Om een verbeterd werkklimaat te bereiken met een optimale akoestiek en een minimale interne geluidsoverdracht tussen de aangesloten ruimten hebben wij akoestisch advies berekend en ontworpen.

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer