We willen comfortabel wonen, werken en recreëren zonder overlast van buren of nabijgelegen wegen te ervaren. Geluidisolatie van woningen en andere gebouwen is daarom heel belangrijk. Zo belangrijk zelfs, dat de overheid eisen stelt aan isolatie en deze heeft vastgelegd in het Bouwbesluit.

Voor nieuwbouw gelden andere regels dan voor oudere gebouwen. In nieuwbouwprojecten is het noodzakelijk om al in het ontwerpstadium aandacht aan het geluid te besteden. Zeker als in het gebouw diverse functies samenkomen. In bestaande, oudere gebouwen gelden vaak geen geluidnormen, maar is de kans op geluidoverlast groter, zeker wanneer mensen boven elkaar wonen. Bij renovatie en transformatie zal de initiatiefnemer dus deels zelf moeten beslissen welk kwaliteitsniveau hij nastreeft.

Het GeluidBuro adviseert over benodigde geluidisolatie bij zowel nieuwbouw als renovatie. We verrichten door heel Nederland akoestisch onderzoek voor uiteenlopende opdrachtgevers. Onze range is groot; van vloer- of wandconstructies tot geluidwerende voorzieningen van complexe gebouwen en alles daar tussenin.

Geluidisolatie vloeren en wanden

Het GeluidBuro meet en berekent de isolatie van vloeren, wanden en gevels en geeft advies over hoe deze te isoleren.

Geluidwering gevels

Hoe goed de gevel geïsoleerd moet worden, is afhankelijk van het geluid dat op de gevel komt. Voor zowel nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten langs bijvoorbeeld (spoor)wegen zullen we daarom eerst de geluidbelasting berekenen. Vervolgens bepalen we de benodigde isolatie van de gevel met behulp van een akoestisch rekenmodel. Aan de hand van deze berekeningen adviseren we over eventueel benodigde aanpassingen aan het ontwerp van het gebouw of de gevel.

Geluid binnen

Ook binnen (woon)gebouwen kunnen er redenen zijn om maatregelen te treffen. Zo kunnen er installaties zijn die teveel geluid produceren, zoals luchtbehandelingssystemen, waterpompen en liftinstallaties, maar ook riolering of toiletten. Al deze installaties moeten aan gestelde normen voldoen.

Ook kan er sprake zijn van een onaangename akoestiek. Dit heeft vaak te maken met de nagalmtijd; geluid blijft te lang galmen als het eenmaal geproduceerd is. In trappenhuizen, gangen en atria kunnen geluidsabsorberende materialen worden aangebracht om hinderlijke galm te voorkomen.

naam

René Hoek | Eigenaar Het Architectenbureau

Als ik een gebouw ontwerp wil ik geen rapporten, maar iemand die meedenkt.

Het GeluidBuro geeft advies bij zowel eenvoudige galmproblemen als bij ingewikkelde akoestische puzzels zoals een open kantoortuin. (Zie ook onze werkgebieden Akoestiek Zalen en studio’s en Akoestiek kerkgebouwen).