Als expert installatiegeluidbeheersing kom je overal…  Zo waren we onlangs in een ziekenhuis in het noorden van het land, waar we grondig onderzoek verrichtten naar geluidhinder in een nieuwe generatie operatiekamers.

De overlast verstoorde de concentratie en communicatie bij artsen en medewerkers tijdens operatiewerkzaamheden in de o.k. Een dergelijk probleem moeten we uiteraard zo snel mogelijk oplossen. De overlast was afkomstig van installaties in de direct boven de o.k. gelegen technische ruimte (tr). Wij gingen op onderzoek.

We hebben gedetailleerde geluid- en debietmetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Tezamen met theoretische modellen en op basis van de specificaties van de installaties is de hinder doorgrond. Bij de theoretische analyse is rekening gehouden met de spectrale geluiddemping van kanaalonderdelen en met geluidopwekking van onderdelen op basis van debiet- en systeemdruk.

Uiteindelijk vonden we de oorzaak, waarna met een relatief kleine ingreep de overlast in de o.k. aanzienlijk daalde. Altijd weer een hoera moment voor de opdrachtgever en voor ons!

Heeft u ook overlast van geluid van installaties? Wij kunnen u bijstaan in het vinden van de oorzaak en het uitwerken van maatregelen om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen, een spreekwoord dat voor deze casus wel heel toepasselijk is! Een geluidscan op basis van uw ontwerpplan kan veel (geluid)leed voorkomen. Wilt u hierover meer informatie, neem gerust contact op.

Ook bij andere vragen over geluid(overlast) staan wij u graag te woord.U bereikt ons op T 0886818820 en info@geluidburo.nl

Wij horen graag van u!

Lees meer projecten over installatie- of industrielawaai