Binnen Nieman Groep zoeken we voortdurend naar het optimum tussen het unieke karakter en uitstraling van elk merk enerzijds en de verbindende kracht van samenwerking en efficiency tussen de gerenommeerde bedrijven: Nieman Raadgevende Ingenieurs, Het GeluidBuro, Nieman Academie, BIMpact en Ingenii Bouwinnovatie, anderzijds.

Dit leidt per vandaag tot een organisatorische aanpassing: binnen de Nieman Groep gaan we de aansturing van de integrale akoestici binnen Nieman Raadgevende Ingenieurs en de specialistische akoestische kennis van Het GeluidBuro combineren. Op deze wijze bieden we de markt nog meer qua integrale toepassing van specialistische kennis en ervaring.

Hierbij houden wij rekening met de vrijheid die we binnen Nieman zo goed kennen qua hybride werken. De bewuste kantooruren en contact momenten worden zoveel mogelijk op hetzelfde kantoor doorgebracht.  De kleinere ‘GeluidBuro-kantoren’ in Haarlem en Arnhem gaan we verlaten om ons te verenigen in de al bekende Nieman-Groep-kantoren in Utrecht, Zwolle en Harderwijk.

Collega Eelko Leusink beëindigt het directeurschap van Het GeluidBuro. Voor Eelko ontstaat weer de mogelijkheid zich volledig te focussen op zijn akoestische kwaliteiten en netwerk, welke wij als Nieman Groep zo hard nodig hebben. De inhoudelijke aansturing van de GeluidBuro-collega’s en vakgebieden komt daarmee in handen van collega Sander van der Tol, de bedrijfsmatige aansturing van Het GeluidBuro als uniek merk valt onder directe verantwoordelijkheid van de directie van de Nieman Groep.

Op deze wijze zijn wij samen sterk en zetten wij weer een stap vooruit in het ten volle benutten van de binnen de Nieman Groep aanwezige totale kennis om te komen tot toekomstbestendige oplossingen (‘Het geheel is meer dan de som der delen”).

Voor u als gewaardeerde klant en relatie van Het GeluidBuro blijven wij beschikbaar.  Al is het vanaf een ander plek, al de GeluidBuro collega’s blijven zich onverminderd inzetten om met hun kennis en ervaring een mooie bijdrage te leveren aan uw projecten. Het merk en de gezichten blijven hetzelfde, aan de achterkant staat nog meer slagkracht voor u klaar!

Wilt u meer informatie over deze ontwikkeling? U bereikt ons op nummer T 0886818820