Afgelopen maand is Het geluidBuro een onderdeel geworden van Nieman Raadgevende Ingenieurs. Deze samenwerking levert voor voor beide bureaus een verbreding én verdieping van het dienstenpakket op, wat uiteraard ten goede komt aan onze opdrachtgevers.

Het geluidBuro blijft overigens een zelfstandig opererend bedrijf, met dezelfde naam en dezelfde adviseurs! Er komt wel een aantal nieuwe collega's bij, zoals onze nieuwe leidinggevende Sander van der Tol.

Toost op overname Het geluidburo door Nieman Groep BV
Vlnr: Marc van Bommel, Henk Koekoek, Judith Dessing, Sander van der Tol en Lennard Duijvestijn

Kort interview directie

De overname van Het geluidBuro is een feit. Vanaf nu gaan Nieman en Het geluidBuro samen verder! Hoe kijken de directieleden van de organisatie aan tegen deze samenwerking? De algemeen directeur van Nieman, Henk Koekoek en directeur Lennard Duijvestijn vertellen hoe de overname tot stand is gekomen, hoe zij de samenwerking zien en geven een blik op de toekomst in een kort interview.

Hoe is de overname tot stand gekomen?

Lennard: Ik heb het geluidBuro met heel mijn hart gebracht tot waar het nu staat. Voor het volledig benutten van de potentie die het bedrijf nu in zich draagt en om bij mijn eigen ambities te blijven, is het een goed moment het stokje over te dragen. Ik kwam al snel uit bij Nieman omdat zowel het profiel als de cultuur van Nieman goed bij ons past; no-nonsens, professioneel, stevige organisatie en complementair qua diensten.

Henk: Ik weet nog dat Lennard ons belde om te peilen of we interesse hadden. We zagen met z’n drieën meteen een grote kans om met het sterke merk ‘het geluidBuro’ de geluid- en akoestiekafdeling van Nieman een enorme impuls te geven. In een aantal prettige gesprekken met elkaar waren we het snel eens: dit wordt een echte 1 + 1 = 3.

Hoe vullen Nieman en het geluidBuro elkaar aan?

Henk: Hoewel er uiteraard sprake is van overlappende diensten en netwerken, wat op zich al aantrekkelijk is gezien de toenemende vragen uit de markt op akoestisch vlak, is het vooral juist het verschil in diensten en netwerk die de verbinding zo interessant maakt. Waar Nieman zich van origine met name focust op alle akoestische componenten in een gebouw, ligt het accent in de diensten van het geluidBuro meer op de omgeving.

Lennard: Dat klopt. Werkgebieden als industrielawaai, horeca- en evenementengeluid en verkeerslawaai gaan overwegend over geluid in de omgeving. En daar waar ook wij ons bezighouden met geluid en akoestiek in een gebouw, zijn het meer ‘de specials’ zoals in een kerk, atrium, muziekzaal of club. Soms werken wij dan ook voor andere opdrachtgevers zoals de overheid in de bestemmingsplanfase of voor de (eind)gebruiker van een gebouw.

Hoe zien jullie de toekomst?

Lennard: Bouw- en milieubreed zijn voor alle ingenieursbureaus de toekomstperspectieven positief. Door samenwerking ontstaat een verdere verbreding én specialisatie waardoor nog meer stabiliteit ontstaat en we nog meer opdrachtgevers kunnen helpen bij hun vraagstukken.

Henk: De samenwerking zorgt er inderdaad voor dat wij klanten en opdrachtgevers kunnen voorzien in allerlei vraagstukken op het gebied van akoestiek. We versterken de positie in de markt met deze overname. En de verbreding en verdieping van de diensten onder één dak sluit aan bij de wensen in de markt.

Wie is Nieman? Even voorstellen…

De Nieman Groep creëert duurzame gebouwen waar mensen veilig, gezond en comfortabel kunnen wonen, werken en recreëren. Het dienstenpakket is zeer divers. De Nieman Groep heeft kennis over bouwfysica, bouwtechniek en bouwregelgeving. Nieman geeft advies over installaties, gevels- en daken, bouwmanagement en beleid voor energie, duurzaamheid en beheer. Haar klanten bevinden zich in de gehele bouwkolom: van woningcorporaties en projectontwikkelaars tot zelf ontwikkelende bouwers, bouwbedrijven, architecten en overheden.

Link naar onze pagina over Nieman: https://www.nieman.nl/over-nieman-groep/

De gezichten achter Nieman

Bij Nieman werken ruim 120 medewerkers. Ieder met zijn of haar specialisme. Wilt u weten wie u kan benaderen bij Nieman? Bekijk de medewerkers op de website. Zij stellen zich graag aan u voor.

Link naar onze medewerker-pagina: https://www.nieman.nl/over-nieman-groep/medewerkers/