Invloed van microfoons op spraakverstaanbaarheid. We omschrijven de akoestiek in zalen vaak met verschillende parameters en meten deze volgens internationale meetnormen. Eén daarvan is de STI, Speech Transmission Index. Dit zegt iets over de spraakverstaanbaarheid. Het getal kan variëren tussen 0 en 1.

In akoestisch 'moeilijke' ruimten, zoals galmende kerken, wordt een STI-waarde onder de 0,45 als 'onvoldoende' beschouwd, een STI-waarde van 0,55 is 'voldoende' en een STI waarde van 0,6 is in dergelijke ruimten al heel goed. Bij 'drogere' ruimten is een hogere STI-waarde mogelijk omdat invloeden van de ruimte-akoestiek op de spraakverstaanbaarheid beperkter is.

Het GeluidBuro doet veel onderzoek naar akoestiek in zalen en daarmee ook naar de STI-waarden. Veel invloeden, zoals de nagalmtijd, het achtergrondniveau, reflectiepatronen en het type luidspreker of de instelling van de Audio DSP maken wij daarbij inzichtelijk. Dit doen we ook zoveel dat we bij het binnenkomen van een kerk vaak al meteen een gevoel hebben waar we de oorzaak van een klacht moeten zoeken.

Maar.... soms doe je onderzoek waarvan de uitkomst je toch heel erg verbaasd. In een praktijkstudie in Hannover hebben we de invloed van zwanenhalsmicrofoons op de STI getest in een galmende ruimte. Dit waren allemaal A-merk microfoons en allemaal bedoeld voor een spreker. We hadden de verwachting dat het verschil tussen deze microfoons ten opzichte van alle andere invloedsfactoren in de (galmende) ruimte vrijwel niet meetbaar zou zijn. Maar wat bleek? De microfoons zorgden voor een relatief groot verschil in de STI-waarde met een verschil van 0,05 tussen de slechts en best presterende microfoon in die galmende ruimte. Dit terwijl de microfoons in een droge ruimte onderling geen verschil gaven. Je kan hieruit de conclusie trekken dat de ruimte-invloeden op microfoons veel groter is dan je zou denken, ook als de spreker zich op heel korte afstand bevindt. Voor ons en een aantal fabrikanten de aanleiding om ons hier verder in te verdiepen... Dit wordt vervolgd!