De afgelopen weken is ons akoestisch advies uitgevoerd bij Tinker Imagineers in Utrecht. De voormalige kerk aan de Hamburgerstraat is omgebouwd tot creatieve studio waar ontwerpers, consultants en projectmanagers samenwerken in één grote open ruimte. Om de akoestiek te optimaliseren hebben we metingen verricht, berekeningen uitgevoerd en aanpassingen voorgesteld waardoor de galm korter wordt en hinderlijke reflecties worden weggenomen. Ruimtes die vanwege galm ongeschikt waren voor videoconferencing en groepsoverleg kunnen daar nu voor worden ingezet. In de kantoortuin zijn de aanpassingen klaar. In de open lunchruimte wordt momenteel hard gewerkt aan de uitvoering.