Internet en fora staan vol klachten over laagfrequent geluidhinder. In de afgelopen jaren zijn in drukke binnensteden en langs verkeersaders geluidniveaus van 17/18 dB(A) gemeten in de late avond en nacht in de woon- en of slaapkamer van een nabijgelegen woning.

Bronnen die worden aangewezen zijn ondermeer weg-, rail- en vliegverkeer en windmolens. En vaak klopt dat. Geluid van installaties in een woning of gebouw zijn echter ook vaak de oorzaak zijn van een hinderlijk (tonaal) laagfrequent geluid. In deze tijd van verduurzaming op het gebied van bouw, in het bijzonder de thermisch en daarmee akoestisch dichte gevels, wordt het binnen steeds stiller. Omgevingsgeluid dringt dan nauwelijks door in de woning.

Tijdens het uitvoeren van specialistische onderzoeken naar dit laagfrequent geluid weten onze adviseurs meestal de lastig te traceren oorzaak op te sporen en te detecteren. De veroorzakende bronnen zijn vaak gebouwgebonden installaties, maar ook onschuldige gebruikersinstallaties. Slijtage of het ontbreken van effectieve trillingsisolatie zorgt dan voor de geluidsoverdracht en -overlast. In de collage een greep uit wat wij zoal tegenkomen.

Mocht u in uw gebouw hinder ondervinden van een bromtoon of een laagfrequent installatiegeluid? Neem dan gerust contact op. Voor vragen kunt u zich richten tot Huub Neuteboom via 0886818820 en Huub@geluidburo.nl