Steeds vaker komen wij in woningen voor geluidoverlast van installaties waarbij het wettelijk kader niet voldoende dekt. Zo ook bij een woongebouw in het westen van het land, met op het dak een luchtbehandelingsinstallatie (LBK) van een school die, volgens de opdrachtgever, alleen overdag in werking zou zijn.

 

Installatiegeluid

Direct onder de LBK ruimte bevinden zich woningen waar een tonaal installatiegeluid ernstig overlast veroorzaakt bij de bewoners. Metingen tonen inderdaad een sterke tonaliteit. Echter de ééngetalswaarde tot maximaal 28 dB(A) voldoet, inclusief de toeslag voor tonaal geluid, aan de eisen voor de dagperiode uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Ook de eisen uit het Bouwbesluit worden gehaald.

Ondanks het feit dat deze wettelijke kaders worden gehaald ervaren de bewoners veel overlast. Wij adviseren deze opdrachtgever dan ook om over te gaan tot het doorvoeren van geluiddempende maatregelen waarmee de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt.

Heeft u ook hinder van installatiegeluid in uw kantoor, school of bedrijf? Naast een formele toetsing krijgt u van ons ook gespecialiseerd advies om de situatie te optimaliseren en de hinder zoveel mogelijk weg te nemen. Onze collega Huub Neuteboom staat u graag te woord.

U bereikt hem via T 0886818820 en info@geluidburo.nl.

Wij horen graag van u!

Meer projecten