Eind 2018 gaf de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) opdracht  aan onze collega Jan Bril voor het project Akoestiek. In dit project werden een aantal van 100 aan de stichting gerelateerde gebouwen akoestisch in kaart gebracht door akoestisch expert Jan. Dit aantal van 100 is een mix van bouwstijl, bouwjaar, grootte en functie en de gebouwen liggen verspreid over Nederland.

Jan Bril is in samenwerking met eigenaren van de gebouwen en vele vrijwilligers gekomen tot een boeiende inventarisatie van ‘onze’ akoestiek en legde dit vast in het boek dat donderdag 29 april jl is uitgereikt op het Symposium ‘Akoestiek in 100 monumentale kerken’ in ons Akoestisch experience lab in Harderwijk.

Boek Akoestiek in 100 monumentale kerken door Jan BrilJan Bril (auteur) over zijn boek:

In het Nederlandse landschap zijn kerken een vanzelfsprekendheid. Nagenoeg elke provincie, stad of dorp heeft wel een lokaal of verder bekende historische kerk.

Het landschap verandert snel, waarbij ook het gebruik van kerken aan verandering onderhevig is. Veel kerken worden in de oorspronkelijke functie voor erediensten gebruikt, een toenemend aantal kerken krijgt ook andere functies. Dit heeft invloed op het gebouw en de inrichting van het gebouw. En daarmee heeft dit ook invloed op de akoestiek en bijvoorbeeld de klank van een historisch orgel.

In de dagelijkse praktijk worden bij herinrichtingen of verbouwingen uiteenlopende vragen in relatie tot de akoestiek gesteld: vaak wil men het behoud van de akoestiek bij forse wijzigingen waarborgen, soms is er ook een grote veranderingswens.

In dit boek ziet u geen vastomlijnd antwoord op hoe met de akoestiek in historische monumenten moet worden omgegaan, dit is te afhankelijk van het individuele monument. Wel vindt u een appel om zorgvuldig met de akoestiek om te gaan, waarbij handvatten daartoe worden gegeven. Dit om de beleving van akoestiek in erfgoed net zo vanzelfsprekend te laten zijn als de kerken zelf in het Nederlandse landschap.”

Organisatie symposium

De organisatie van het project was in handen van Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) in samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Wilt u meer informatie over kerkakoestiek of (het beleven van) variabele akoestiek, neem dan gerust contact op. Jan Bril is expert op dit gebied en staat u graag te woord. U bereikt hem via T 0886818820 en info@geluidburo.nl.