In het afgelopen jaar hebben we op meer dan 10 locaties in Nederland akoestisch onderzoek verricht in het kader van (de aanleg van) padelbanen, vaak ter uitbreiding van bestaande tennisclubs.

Zo ook in Soest waar door de padelcommissie van Tennispark LTC Soestdijk gevraagd werd om de aanleg van 3 nieuwe padelbanen akoestisch te beoordelen.

De aanvraag voor deze banen lag al bij de gemeente die een akoestisch onderzoek vereiste. Al in de eerste fase van deze aanvraag werd door omwonenden bezwaar gemaakt tegen de aanvraag voor de nieuwe banen vanwege zorgen over mogelijke geluidhinder op de woningen. Na een quickscan van de situatie bleek het geluidniveau bij de woningen met 3 nieuwe padelbanen niet binnen de toegestane norm te vallen. Ook met vergaande voorzieningen, zoals een overkapping en geluidschermen, was dit plan niet haalbaar. Op basis van deze conclusie en om een goede verstandhouding met de buurtbewoners in stand te houden is de vergunningaanvraag bij de gemeente ingetrokken.

Wettelijke normering en vergunning

Mede door het uitvoeren van deze onderzoeken is onze conclusie dat het niet vanzelfsprekend is, dat op bestaande tennisparken met woningen op relatief korte afstand, padelbanen vergunbaar zijn binnen de wettelijke normen van het Activiteitenbesluit. Om de akoestische gevolgen van zo’n aanleg in kaart te brengen is akoestisch onderzoek noodzakelijk. Het is hierbij van belang dat een akoestische quickscan zo vroeg mogelijk in het proces wordt uitgevoerd. Dit om de haalbaarheid van uw plannen te waarborgen.

Akoestische onderbouwing

Heeft u ook plannen voor de aanleg van een padelbaan of bent u daar al mee bezig? Wij zijn u graag van dienst met het akoestisch onderbouwen van uw aanvraag. Wilt u eerst van gedachten wisselen over de mogelijkheden dan staat collega Cor Kooy u graag te woord.

U bereikt ons op T 088 6818820 en info@geluidburo.nl

Andere projecten vindt u hier