Tennisclub L.T.C. Plaswijck ’62 uit Rotterdam wilde de mogelijkheid onderzoeken om 3 padelbanen op hun tennispark te realiseren in de plaats van 2 bestaande tennisbanen. Zij vroegen ons naar een akoestisch onderzoek om de haalbaarheid van dit plan te ondersteunen. Het tennispark ligt in een dicht bebouwde woonomgeving waar ook een school staat.

Padellen brengt over het algemeen meer hinderbeleving met zich mee dan tennis. Uit de resultaten blijkt dat voornamelijk de avondperiode kritisch is. De geluidsniveaus zijn dusdanig hoog dat de gemeente niet kan meewerken aan een eventuele hogere geluidnorm door middel van het stellen van maatwerkvoorschriften. Ook het toepassen van geluidschermen levert onvoldoende geluidsreductie op om voor de omgevingsvergunning in aanmerking te kunnen komen.

Een situatie die in onze ogen eventueel zou kunnen leiden tot een vergunning voor de aanleg van padelbanen was om het gebruik van de padelbanen slechts eenmaal in de week in de avond van 19.00 uur tot 23.00 uur toe te laten. Deze situatie kan worden gezien als een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie. Voor omwonenden is er dan sprake van een duidelijke situatie waarmee de eventuele hinderbeleving wordt beperkt.

Op basis van ons advies heeft de opdrachtgever besloten niet door te gaan met de omgevingsvergunning aanvraag. De eventuele mogelijkheid om maar een avond in de week gebruik te kunnen maken van de padelbanen werd niet als wenselijke situatie beschouwd, mede gezien de intensiteit van het gebruik van de huidige tennisbanen. De opdrachtgever is teleurgesteld over de uitkomsten, maar tegelijkertijd blij met de helderheid en beeldvorming die ons onderzoek en advies hun gaf.

Bent u voornemens een padelbaan te realiseren? Dan is een quickscan wellicht ook voor u een goed idee. Met een quickscan krijgt u direct een helder inzicht in de akoestische gevolgen en haalbaarheid van uw plannen. Neem contact op voor het maken van een afspraak. Wij zijn u graag van dienst. U bereikt ons op T 0886818820 en info@geluidburo.nl

Lees meer projecten over bestemmingsplanprocedures en onze andere werkvelden.