Donderdag 12 mei werd de 4e Kennisdag Bouwfysica gehouden in het auditorium van de TU Eindhoven, georganiseerd door de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV), ditmaal in samenwerking met het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG). Na de hartelijke opening door Peter Erdtsieck, voorzitter van de NVBV, was er ruimte voor twee 'keynote speakers'.

Dorte Kristensen, architect en directeur Atelier PRO Architecten sprak aanstekelijk en humorvol over de rol van de bouwfysisch adviseur in het ontwerp- en bouwproces en de samenwerking met de architect. Het 'verlanglijstje' van de architect, met als belangrijkste boodschap: verbrand al die rapporten, pak een set kleurenstiften en een tekening en maak je advies visueel. Wij zijn ontwerpers en geen lezers. Een uitnodiging dus om ons ingewikkelde vakgebied met berekeningen, metingen en modellen nu eindelijk eens echt te gaan vertalen naar een begrijpelijk en inzichtelijk verhaal! Ik nodig je ook uit eens te kijken naar de jaloersmakende ontwerpen van Atelier PRO.

Anne-Marie Rakhorst, eigenaar en directeur Search, begon emotioneel met het zeer recentelijk overlijden van haar man en zakenpartner Eugene Janssen. Ik denk niet dat iemand zich kan heugen tot tranen toe geraakt te zijn op een congresdag over bouwfysica... Het verhaal van Anne-Marie zat vol vuur en passie voor haar visie op de wereld: niet jammeren over alles wat niet kan en toch geen zin heeft, maar ideeën ontwikkelen, kennis overdragen, optimistisch zijn op alle mogelijke vlakken van duurzaamheid. Heel inspirerend!

Alhoewel mij na dit verbluffende intro, het gevoel bekroop dat dit wel eens een goed moment kon zijn om op te stappen, ben ik zonder enige spijt gebleven om ook een aantal van de parallelsessies over (in mijn geval) geluid bij te wonen. Altijd goed bijvoorbeeld om van bureau LBP/Sight, bij monde van Jeroen Vugts te horen dat we wel in staat zijn de akoestiek van complexe concertzalen te berekenen en meten, maar dat de nagalmtijd in eenvoudige gymzalen eigenlijk niet te voorspellen is. Op de sites van de verenigingen komt vast een mooi overzicht van de dag.

Vergeet ik haast te vertellen dat op de dag vóór deze kennisdag, de jaarlijkse NSG-Geluidshinderdag plaatsvond in de Jaarbeurs van Utrecht. De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) had als thema gekozen 'Wonen Zonder Geluidshinder' hetgeen bij mij op voorhand niet veel boeiends voorspelde. Ik moet daar eerlijk bij zeggen dat ik de toespraken op deze NSG-dagen, persoonlijk, doorgaans niet bijster inspirerend vind, maar dat het vooral gaat om de contacten voor, tussen en na de praatjes. Echter, ook op deze dag waren er twee sprekers die met kop-en-schouder boven het gemiddelde monotone wetgeving-, normen- meet- en rekenverhaal uitstaken.

Fred Woudenberg, hoofd cluster woonomgeving van de GGD Amsterdam, sprak met overtuiging, humor en vaart over hoe ongezond geluid eigenlijk is. Hij gebruikte daarbij een onlangs verschenen rapport van de World Health Organisation (WHO), en maakte vooral de ernst van leven in een te hoge geluidbelasting duidelijk.

Als uitsmijter van de dag hield kantonrechter mr. Frank Visser, beter bekend als 'De Rijdende Rechter', een betoog over de sociale kant van geluid(overlast). Het aantal geluidgehinderden bijvoorbeeld door burenlawaai wil maart niet afnemen. Volgens de rechter in kwestie zijn we echter niet meer geluid gaan produceren. Hij herinnert zich de tijd dat gezinnen met zeven of meer kinderen in slechter geïsoleerde woningen een behoorlijke dosis geluid konden maken. Tegenwoordig wonen er te veel verschillende mensen door elkaar met veel wederzijds onbegrip. 'Je kunt beter twee asocialen naast elkaar zetten. Als ze ruzie krijgen slaat de een de ander op z'n bek. Komen ze elkaar de volgende ochtend tegen, is het van: Hé man, alles goed?'

Congres, Kennisdag, NAG, NVBV
zondag, mei 15, 2011