Saints & Stars is een sportschool in het luxere segment, gevestigd in een voormalig politiebureau aan de 2e Constantijn Huygensstraat in Amsterdam. In de sportschool zijn individuele zalen voor boxing, intense workout (Shred) en personal training. Tijdens trainingen van Saints & Stars speelt muziek met een stevig volume een belangrijke motiverende rol voor de deelnemers. Samen met het geluid van vallende gewichten leidde dit tot klachten bij de buren.

Sportschool onderzoek activiteitenbesluit

Isolerende maatregelen
Op aandringen van de gemeente Amsterdam is in 2018 onderzocht of de sportschoolactiviteiten voldeden aan het wettelijk kader van het Activiteitenbesluit. Wij werden gevraagd dit proces te begeleiden.  De aannemer had in de boxing en Shred ruimte al een doos-in-doos-constructie gecreëerd, met een geluidisolerende constructie aan wanden, plafond en vloer. In de personal training ruimte was een geïsoleerd plafond aangebracht.

Pump up the volume!
Uit ons onderzoek bleek dat de maatregelen een aardig effect hadden. Maar de sportschool wilde voor meer beleving extra basgeluiden aan de muziek toevoegen, terwijl geluiden van vallende gewichten nog steeds tot hinder konden leiden. Om nieuwe problemen te voorkomen is op ons advies de vloer voorzien van een aanvullende isolerende laag en is de muziekinstallatie begrensd. Door ook de samenstelling van het geluid aan te passen konden we binnen de normen toch een hoger geluidniveau behalen.

Een gezond woon- en leefklimaat
Wij hebben het effect van de maatregelen gecontroleerd met nieuwe metingen en geconcludeerd dat het binnen de norm bleef. Helaas waren niet alle buren het daarmee eens. Na enkele procedures van bezwaar en beroep bepaalde de rechtbank Amsterdam in 2019 dat Saints & Stars niet voldeed aan het geldende bestemmingsplan. Saints & Stars liet het er niet bij zitten en heeft samen met advocatenbureau Newground Law hoger beroep aangetekend. Daarnaast werd een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Saints & Stars beargumenteert daarin dat de bedrijvigheid van de sportschool een gezond woon- een leefklimaat eerder bevordert dan schaadt.

Sportschool onderzoek

Geluid is beleving!
Wij hebben de complete procesgang begeleid, van een inhoudelijke reactie op de contraexpertise tot aan de zitting van de Raad van State. Uiteindelijk heeft de Raad van State alle bezwaren van omwonenden ongegrond verklaard. Saints & Stars kan tevreden zijn: de sportschool voldoet aantoonbaar aan alle normen. Al zullen er waarschijnlijk altijd buren zijn die zich ergeren. Want Saints & Stars heeft gelijk: geluid is beleving!

Mooie resultaten waarvan iedereen blij wordt, dat is waar bij elke opdrachtgever wij voor gaan. Wilt u voor uw sportschool ook eens onderzocht hebben wat het geluidniveau is dat u uitstraalt op uw omgeving? Neem gerust contact op. Onze adviseurs staan u graag te woord! U bereikt ons op T 088 6818820 en info@geluidburo.nl

Lees meer over geluid rondom sportscholen of over onze andere projecten