Voor de nieuwbouw aan de Hector Treublaan hebben we in 2017, naast een inpandig isolatieadvies, een advies uitgewerkt voor een optimale akoestiek in de concert- en theaterzaal van het Rosa Spier Huis; de Anne Stibbe zaal.

Deze zaal diende geschikt gemaakt te worden voor klassieke muziek, met name kamermuziek, jazz- en popmuziek én voor seminars en andere bijeenkomsten. Met relatief eenvoudige bouwkundige aanpassingen en door het gebruik van de juiste materialen hebben we de akoestiek variabel gemaakt. Er kan eenvoudig gewisseld worden tussen een stand voor optimale akoestiek bij klassieke muziek (kamermuziek) en een stand voor optimale akoestiek bij popmuziek en bij spraak.

In de zaal is tevens een kwalitatief hoogwaardige geluidinstallatie geïnstalleerd, die voor alle muziekvormen geschikt is. We hebben een configuratie doorgerekend die bij de akoestiek past en een hoge spraakverstaanbaarheid kan garanderen, rekening houdend met mensen die ouderdomsgerelateerde gehoorvermindering hebben. De installatie is verder uitgewerkt en ingebouwd door Audio Electronics Mattijsen. In nauwe samenwerking met SherylLeijsner uit Amsterdam is ons advies in de zaal geïmplementeerd.

Uit controlemetingen na de bouw en ingebruikname is gebleken dat de concert- en theaterzaal de vooraf gestelde doelstellingen ruim heeft behaald. Nog fijner is de terugkoppeling van het Rosa Spier Huis met veel waardering voor de prachtige akoestiek en installatie. Daar doen we het voor!

Voor meer informatie over variabele akoestiek en zaalakoestiek, neem contact op met Jan Bril T 0613376441