In het kader van ons 10-jarig jubileum interviewden we Theo Smit van Zonnepark Westeinde. Collega Cor Kooy deed akoestisch onderzoek naar de geluiduitstraling van het zonnepanelenpark. Theo Smit vertelt over de samenwerking en aanpak waarmee de geluidbelasting op de omgeving zoveel mogelijk is teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau. Vooral de koelventilatoren van de omvormers veroorzaakten geluidhinder bij de eerstelijns bebouwing van de aangrenzende woonwijk.

Om de geluidoverlast op de omgeving zoveel mogelijk te beperken heeft u met meerdere partijen samengewerkt om tot een bevredigende oplossing te komen. Heeft de ervaring met ons zich van de andere partijen onderscheiden en als dat zo is, waarin dan?

Wij hebben als Zonnepark Westeinde aan Het GeluidBuro een contraexpertise gevraagd, omdat het eerder opgestelde geluidrapport van de ontwikkelaar van het zonnepark onvolledig was. Het GeluidBuro heeft zich onderscheiden in de uitgebreidheid en volledigheid van het onderzoek. 

In deze kwestie speelden meerdere belangen een rol, is er overleg geweest met de betrokken partijen en zijn er meerdere opties uitgewerkt om de geluidbelasting voor omwonenden zoveel mogelijk te reduceren. In welke mate hebben wij bijgedragen aan het verloop van de discussie en het tot stand komen van de gekozen optie?

De inbreng van Het GeluidBuro heeft ertoe geleid dat de geluidhinder helder in kaart is gebracht en daarmee de opgave voor de te nemen maatregelen duidelijk in beeld zijn gebracht. 

‘Met onze adviezen dragen we bij aan een wereld met minder lawaai, meer mooi geluid en ruimte voor stilte’. Hoe klinkt dit in relatie tot uw ervaring met onze diensten voor Zonnepark Westeinde?

Ons doel was en is om de nadelen van het zonnepark voor de omgeving zo goed mogelijk te minimaliseren. Het GeluidBuro heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.

Voor meer informatie over geluid bij zonneparken kunt u contact opnemen met collega Cor Kooy op cor@geluidburo.nl en T 06-33716658.

Voor algemene informatie over onze diensten zijn wij bereikbaar op T 0886818820 en info@geluidburo.nl

Wij horen graag van u!